Zakres naszych działań

 • Obliczenia statyczne, dynamiczne i wytrzymałościowe konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych
 • Projekty konstrukcyjne budowlane, wykonawcze i warsztatowe
 • Projekty konstrukcyjne obiektów w technologii modułowej
 • Wielobranżowe projekty obiektów kubaturowych budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, rolniczego i ogólnego wraz z badaniami podłoża gruntowego, fundamentami obciążonymi statycznie i dynamicznie oraz kosztorysami
 • W zależności od potrzeb dokumentację przygotowujemy w języku polskim, angielskim  i niemieckim.

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ PROCESU PROJEKTOWANIA (OD UZYSKANIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW I   DECYZJI, POPRZEZ PROJEKT DO NADZORU PODCZAS REALIZACJI I ODBIORU INWESTYCJI).

Nasze specjalizacje

Projekty Konstrukcji
 • Hale produkcyjne i magazynowe
 • Fundamenty obciążone statycznie i dynamicznie
 • Wieże, maszty, kominy
 • Estakady pod rurociągi
 • Etażerki , pomosty i rampy
 • Ściany oporowe, kanały, zbiorniki
 • Konstrukcje wsporcze wciągników i belek podsuwnicowych
 • Konstrukcje szkieletowe
 • Hale mobilne
 • Autorski system gotowych hal stalowych.
 • Konstrukcje modułowe.
Wielobranżowe Projekty Obiektów Kubaturowych
 • Obiekty przemysłowe (hale z transportem podpartym lub podwieszonym) wraz z zapleczem socjalno-biurowym
 • Obiekty użyteczności publicznej (szkoły, sale gimnastyczne, budynki administracyjno – biurowe, socjalne)
 • Obiekty handlowe, usługowe (centra handlowe, hotele, restauracje, stacje paliw)
 • Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne
 • Obiekty budownictwa rolniczego (budynki inwentarskie, silosy)
 • Obiekty kultury i sztuki
 • Projekty remontów obiektów ( w tym sakralnych )
 • Adaptacje, rozbudowy i inwentaryzacje dowolnych obiektów budowlanych.
Budownictwo modułowe
 • Budynki mieszkalne
 • Obiekty użyteczności publicznej (przedszkola, szkoły)
 • Obiekty handlowo-usługowe
 • Własny system gotowych hal stalowych.
Ekspertyzy, Nadzory, Przeglądy
 • Ekspertyzy i opinie techniczne obiektów kubaturowych (również zabytkowych), w tym  wymagające uprawnień rzeczoznawcy budowlanego
 • Ekspertyzy obiektów przemysłowych (estakad, etażerek, zbiorników, fundamentów, kominów i.t.p. ) również takich które wymagają pracy na wysokości
 • Nadzory autorskie i zastępstwo inwestycyjne
 • Nadzory inwestorskie nad pracami budowlanymi
 • Certyfikaty energetyczne
 • Przeglądy okresowe i inwentaryzacje obiektów.