Zakres naszych działań:

  • Obliczenia statyczne, dynamiczne i wytrzymałościowe konstrukcji.
  • Projekty konstrukcyjne budowlane, wykonawcze i warsztatowe.
  • Budownictwo modułowe
  • Wielobranżowe projekty obiektów kubaturowych budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, rolniczego, ogólnego i przemysłowego wraz z badaniami podłoża gruntowego, fundamentami obciążonymi statycznie i dynamicznie oraz kosztorysami.
  • Hale systemowe
  • Opinie i ekspertyzy techniczne dowolnych budowli.
  • Inwentaryzacje i przeglądy okresowe obiektów.
  • Certyfikaty energetyczne.
  • Zastępstwo inwestycyjne
  • Nadzory budowlane