Obiekty o konstrukcji modułowej WEKTOR–P projektuje od 2000r.

Jako pierwsze  powstały zaplecza biurowo – socjalno – gastronomiczne dla stacji benzynowych sieci STATOIL , w postaci stalowych kontenerowych budynków modułowych. Zrealizowano trzy typy stacji MINI, MIDI i MAXI różniące się wielkością i wyposażeniem.

W latach 2000 – 2004  w tej technologii wykonano na terenie Polski około 30 stacji.
Na zlecenie jednego z naszych klientów powstały w Polsce projekty konstrukcji wielu obiektów modułowych. W większości były to kontenerowe zaplecza budów a także kontenery techniczne, w których występowały dodatkowo obciążenia dynamiczne.

Od 2013 roku wykonujemy projekty konstrukcyjne warsztatowe stalowych obiektów modułowych realizowanych na terenie Szwecji. Tak powstało szereg projektów konstrukcyjnych obiektów modułowych przedszkoli, szkół, budynków socjalnych w tym kilku przedszkoli dwukondygnacyjnych z poddaszem technicznym o powierzchni użytkowej około 1200 m2, budynek socjalny czterokondygnacyjny z dachem zielonym, o powierzchni użytkowej około 5000 m2, 4 kondygnacyjny budynek szkoły z salą gimnastyczną o powierzchni ok. 5300 m2.

Moduły realizowane  zagranicą w znacznej części są wykańczane w  wytwórniach w Polsce (szkielet główny, elementy klatek schodowych, ściany wewnętrzne, częściowo ściany zewnętrzne, podłogi, wyposażenie instalacyjne a nawet meble).
Na terenie budowy wykonywany jest montaż i prace wykończeniowe elewacji.

Budynki modułowe są pasywne (współczynnik izolacji termicznej wszystkich przegród zewnętrznych wynosi zaledwie U £ 0,08 W/m2 x K).

Wykonujemy kompleksową dokumentację wykonawczą/warsztatową obiektów spełniającą wymagania Europejskich norm jakości ISO wraz obliczeniami konstrukcji wg Eurokodów. Konstrukcje modułowe projektujemy w taki sposób aby nie było mostków cieplnych, przy maksymalnie uproszczonym montażu modułów.

Dokumentacja przygotowywana jest w programie BOCAD 3D i zawiera:

przestrzenny model oraz płaskie rysunki zestawieniowe poszczególnych elementów wysyłkowych i wszystkie elementy pojedynczych detali konstrukcji a także automatycznie sporządzane zestawienia materiałowe, co zwiększa jej czytelność a tym samym usprawnia proces produkcji i montażu.

W  technologii modułowej istnieje możliwość wykonania obiektu dowolnego przeznaczenia (podział na moduły uzgadniany jest z architektem na etapie wykonywania koncepcji architektonicznej).

Zalety obiektów modułowych to:

  • skrócenie czasu prac na budowie, ograniczonego praktycznie do montażu
  • uniezależnienie Inwestora i wykonawców od warunków atmosferycznych
  • podwyższenie jakości – większa precyzja elementów wykonanych w wytwórniach
  • zmniejszenie uciążliwości Inwestycji dla otoczenia – mniej hałasu, mniej odpadów, krótszy czas prac na budowie.

PRZYKŁADOWE OBIEKTY MODUŁOWE ZREALIZOWANE W SZWECJI