WYBRANE PRACE BADAWCZE

 1. Analiza dynamiczna i ocena zmodernizowanej konstrukcji wsporczej pod wentylatory chłodnic powietrza w tłoczni gazu w Husowie k / Łańcuta. Obliczenie okresu drgań własnych i wykonanie obliczeń dynamicznych i wytrzymałościowych przestrzennej konstrukcji ramowej.
 2. Analiza stanu konstrukcji budynku biurowego po pożarze dla firmy METAL-CARO-PLAST w Sierpcu.
 3. Prace badawcze wytrzymałości betonu na ściskanie oraz określenie zależności pomiędzy wytrzymałością na ściskanie, a liczbą obicia w metodzie sklerometrycznej. Określenie zależności pomiędzy liczbą odbicia a wytrzymałością na ściskanie próbek rdzeniowych.
 4. Badanie zawartości chlorków i siarczanów w wymurówce komina przemysłowego o wysokości 66 m eksploatowanego na Instalacji Utylizacji Siarkowodorów na terenie PKN ORLEN S.A. w Płocku. – badania laboratoryjne
 5. Badanie grubości powłok malarskich na trzonie stalowego płaszcza komina na Instalacji Utylizacji Siarkowodorów na terenie PKN ORLEN S.A. w Płocku. – pomiary techniką alpinistyczną i interpretacja opracowanych wyników.
 6. Badanie mrozoodporności i nasiąkliwości betonu tacy S2, na której jest posadowiony zbiornik R14110, na terenie firmy SOLVAY POLAND sp. z o.o. we Włocławku. – badania laboratoryjne niszczące.
 7. Badania wytrzymałości na rozciąganie stali, pomiary twardości i określenie cech mechanicznych stali, pomiary grubości powłok malarskich dla firmy FUNDAMENTAL GROUP – badania laboratoryjne niszczące.
 8. Obliczenia przekroi cienkościennych typu Z i C dla firmy BUDMAT na potrzeby wspomagania projektowania inżynierskiego. Wykonanie obliczeń nośności przekroi uwzględniającej schemat statyczny i wytrzymałość zastosowanej stali w strefach przęsłowych i podporowych.
 9. Obliczenia blach trapezowych dla firmy BUDMAT – tablice nośności w oparciu o Eurocode 3 – dwie edycje. Tablice zostały opracowane dla różnych ustawień blachy trapezowej, schematu statycznego i dopuszczalnych ugięć.

WYBRANE EKSPERTYZY

 1. Ekspertyza techniczna fundamentu oraz mocowania generatora siłowni wiatrowej po awarii w okolicy Bodzanowa. Badania wytrzymałościowe betonu i kotew fundamentowych oraz obliczenia sprawdzające zakotwienia siłowni wiatrowej.
 2. Ekspertyza techniczna konstrukcji nośnej budynku walcowni SFZ w Zakładach Michalin w Olsztynie.
 3. Ekspertyza techniczna siedmiokondygnacyjnego budynku mieszkalnego w Sztokholmie przy ul. Fjädholmsgränd  pod kątem możliwości nadbudowy o 3 kondygnacje oraz opracowanie analizy porównawczej dla pozostałych pięciu budynków.
  Zakres prac  obejmował ekspertyzę budynków mieszkalnych  wykonanych w latach sześćdziesiątych XX wieku w technologii żelbetowej monolitycznej. Podczas wizji lokalnej pobrano próbki betonu i gazobetonu do badań niszczących, co pozwoliło określić klasę zastosowanego w obiektach betonu oraz określić zasięg karbonatyzacji betonu. Zakres badań na obiektach obejmował również nieniszczące badania sklerometryczne we wszystkich budynkach. Analizowane budynki mieszkalne zostały posadowione na podłożu skalistym w terenie charakteryzującym się znacznym spadkiem nawet o jedną kondygnacje.
 4. Ekspertyza techniczna budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Piekarskiej 9 w Płocku w związku z osuwiskiem skarpy głębokiego wykopu
 5. Ekspertyza techniczna budynku maszynowni po nagłym osunięciu się fundamentów w ZESPOLE ELEKTROWNI OSTROŁĘKA S.A.
 6. Opinia techniczna dotycząca wzmocnień ścian pomieszczeń zagrożonych wybuchem dla firmy KORCHEMIA produkującej rozpuszczalniki. Obliczenia wykonano w oparciu o przepisy normowe amerykańskie.
 7. Ekspertyza techniczna stalowej kładki przez rzekę Narew w ZESPOLE ELEKTROWNI OSTROŁĘKA S.A.
 8. Ekspertyza techniczna i projekt zwiększenia nośności mostu i podtorza suwnicy z 5 t na 10 t w Warsztacie Elektrycznym w ZESPOLE ELEKTROWNI OSTROŁĘKA S.A.
 9. Ekspertyza techniczna i propozycje napraw żelbetowej baterii silosów w Bloku Dobroszyce koło Radomska
 10. Ekspertyza techniczna zabytkowej kamiennicy Pałacu Ślubów w Płocku
 11. Ekspertyza techniczna i projekt remontu zabytkowego budynku Parafii Prawosławnej w Płocku
 12. Ekspertyza techniczna kominów żelbetowych o wys.60m i 52m w Siedlcach i Płocku wraz z oceną możliwości zamontowania na trzonie anten (dla firmy HIMLAINE)
 13. Ekspertyza techniczna budynku po pożarze (budynek handlowo usługowy w Płocku)
 14. Ekspertyza i projekt naprawy podpór ciepłociągu nad drogą A2 w Kutnie po awarii.
 15. Ekspertyza pochodni gazów zrzutowych w PKN ORLEN.
 16. Weryfikacja i opinia dotycząca obliczeń dynamicznych fundamentów pod zespoły pompowe znajdujących się na terenie PKN ORLEN.
 17. Ekspertyza rusztowania zamontowanego w wieży suszarniczej w Zakładzie Mleczarskim w Raciążu.
 18. Ekspertyza techniczna kamienicy zlokalizowanej przy ul. Stary Rynek 19 w Płocku.
 19. Ekspertyza dwóch hal produkcyjnych firmy M.S. STEEL s.c. w Brochocinku po pożarze.
 20. Ekspertyza dwóch zbiorników z dachami pływającymi o poj. 10 tys. m3 w Nowej Wsi Wielkiej.
 21. Ekspertyza komina w obudowie kratowej o wysokości około 25 m w zakładzie CEDROB w Ciechanowie ul. Płocka 5
 22. Ekspertyza techniczna komina stalowego w obudowie kratowej o wysokości 66 m na Instalacji Utylizacji Siarkowodorów w Polskim Koncernie Naftowy ORLEN S.A. w Płocku.
 23. Ekspertyza techniczna fundamentu tacy S2, na którym jest posadowiony zbiornik R14110 znajduje się na terenie firmy SOLVAY POLAND sp. z o.o. we Włocławku.
 24. Analiza pomiarów i badań osiadań fundamentów blokowych pod kompresory BOG/BOG usytuowanych w GAZOPORCIE ŚWINOUJŚCIE.
 25. Analiza istniejących obiektów na terenie zakładu ALBEA POLAND zlokalizowanych w miejscowości Łubna pod kątem obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz przepisów przeciwpożarowych.
 26. Ekspertyza techniczna potwierdzająca zgodność wykonania konstrukcji stalowych z projektem wykonawczym obiektu p.n. „Centrum wystawiennicze branży budowlanej i wyposażenia wnętrz zlokalizowanych na terenie byłych zakładów FSO w Warszawie przy ul. Modlińskiej 4".
 27. Ekspertyza dotycząca sposobu naprawy konstrukcji żelbetowej w obiekcie FLORA w Warszawie.
 28. Ekspertyza techniczna budynku kuchni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.