• Data realizacji:2015
  • Lokalizacja:Sztokholm Szwecja
  • Powierzchnia użytkowa:5000 m²

Projekt budowlany i wykonawczy modułowego budynku mieszkalnego PLUTO -czterokondygnacyjnego z dachem zielonym i galeriami o powierzchni ok. 5000 m²

Budynek mieszkalny, galeriowiec, w rzucie poziomym zbliżony do litery C, składa się z trzech prostokątnych segmentów o wysokości 4 kondygnacji. Obiekt został wyposażony w schody wewnętrzne i windy oraz zewnętrzne spiralne schody ewakuacyjne a także zielony dach.
Wykonano obliczenia statyczne i wytrzymałościowe  oraz dokumentację  budowlaną i warsztatową konstrukcji stalowej obiektu składającego się z prefabrykowanych w Polsce modułów.
Analiza wytrzymałościowa poszczególnych modułów została przeprowadzona dla warunków montażowych, transportowych i eksploatacyjnych. Budynek socjalny jest obiektem pasywnym o współczynniku przenikania ciepła U < 0,08 W/m2 x K, co potwierdziły badania kamerą termowizyjną.

  • Share :