• Data realizacji:2016
  • Lokalizacja:Sztokholm Szwecja
  • Powierzchnia użytkowa:1200 m²

Projekt budowlany i wykonawczy modułowego budynku przedszkola GOSTA w Szwecji, o powierzchni ok.1200 m²

Budynek  dwukondygnacyjny, z użytkowym poddaszem technicznym i wysokości 2,5 kondygnacji. Wykonano obliczenia statyczne i wytrzymałościowe  oraz dokumentację  budowlaną i warsztatową konstrukcji stalowej obiektu składającego się z prefabrykowanych w Polsce modułów.
Analiza wytrzymałościowa poszczególnych modułów została przeprowadzona dla warunków montażowych, transportowych i eksploatacyjnych. Budynek przedszkola jest obiektem pasywnym o współczynniku przenikania ciepła U < 0,08 W/m2 x K, co potwierdziły badania kamerą termowizyjną.

  • Share :