• Data realizacji:2018
  • Lokalizacja:Sztokholm, Szwecja
  • Powierzchnia użytkowa:5300 m²

Projekt budowlany i wykonawczy szkieletowej stalowej konstrukcji 4 kondygnacyjnego z salą gimnastyczną modułowego budynku szkoły SKAPASKOLAN w Szwecji, o powierzchni ok. 5300 m²

Budynek dydaktyczny szkoły jest w rzucie poziomym prostokątem o wysokości 3 kondygnacji z poddaszem technicznym.
Obiekt jest funkcjonalnie połączony z salą gimnastyczną o zmiennej szerokości, nad którą znajduje się zielony dach, funkcjonalnie wykorzystywany jako boisko dla dzieci. Dodatkowo, cały kompleks został posadowiony na działce o znacznym spadku, co utrudniało proces projektowania i wykonawstwa chociażby ze względu na konieczność zastosowaniu ściany oporowej. Wykonano obliczenia statyczne i wytrzymałościowe  oraz dokumentację  budowlaną i warsztatową konstrukcji stalowej obiektu składającego się z prefabrykowanych w Polsce modułów.
Analiza wytrzymałościowa poszczególnych modułów została przeprowadzona dla warunków montażowych, transportowych i eksploatacyjnych. Budynek przedszkola jest obiektem pasywnym o współczynniku przenikania ciepła U < 0,08 W/m2 x K, co potwierdziły badania kamerą termowizyjną.

  • Share :