• Data realizacji:1995
  • Klient:PZU ŻYCIE S.A.
  • Lokalizacja:Płock, Tumska

Projekt konstrukcyjny szkieletowej stalowej konstrukcji budynku biurowego dla PZU ŻYCIE S.A. w Płocku przy ul. Tumskiej 6

Projekt konstrukcyjny budowlano –wykonawczy budynku biurowego zlokalizowanego w rejonie średniowiecznej fosy, rejonie charakteryzującym się zmiennymi złymi warunkami gruntowymi. Sąsiednie kamienice zostały posadowione powyżej strefy przemarzania, co spowodowało konieczność wykonania fundamentów rusztowych ograniczając styk z budynkami sąsiednimi. Konstrukcja główna budynku stalowa. Schody z parteru na piętro wachlarzowe. 

  • Share :