• Data realizacji:2012
  • Klient:Parafia p.w. św. Bartłomieja Apostoła
  • Lokalizacja:Płock, ul. Kazimierza Wielkiego

Projekt remontu i przebudowy zabytkowego kościoła Farnego św. Bartłomieja Apostoła w Płocku

Projekt wielobranżowy budowlano –wykonawczy architektoniczno –konstrukcyjny przebudowy klatki schodowej, pomieszczeń gospodarczych oraz sygnaturki i pomieszczenia chóru. Wzmocnienie i naprawa sklepienia w nawie głównej i docieplenie. Wykonanie kanałów instalacji centralnego ogrzewania. Zmiana oświetlenia wewnętrznego w całym kościele. Wystąpienie o odstępstwo od obowiązujących przepisów do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. 

  • Share :